old_Rozvoj biznisu

Domov / Služby / Rozvoj biznisu

Poradenstvo pre Rozvoj biznisu


Rozvoj biznisu(Business development) je oblasťou biznisu ktorá sa zaoberá vhodným nastavením dlhodobého fungovania firmy. Hlavné oblasti ktorých sa týka sú marketing, strategický manažment, sales, finančný manažment, analytika. Charakteristický je tým že poskytuje sadu analytických modelov, pričom konkrétne rozhodnutia sú realizované na základe dohody s viacerými expertami konkrétnej firmy z relevantných oblastí. Firma je komplikovaný živý organizmus s množstvom väzieb a analytické modely pomáhaju pochopiť tento komplikovaný systém, identifikujú významné faktory úspechu a ich vzťahy, čím napomáhajú k voľbe správnych strategických rozhodnutí.


analytické modely biznis developmentu sú podkladom k strategickým rozhodnutiam o voľbe

Pre koho je poradenstvo primárne určené ?

Táto služba je primárne určená pre majiteľov firiem, riaditeľov, členov strategického manažmentu, marketérov, a ďalších ľudí zodpovedných za dlhodobú prosperitu firmy.

Vzťah medzi business developmentom a manažmentom

S biznis developmentom úzko súvisi vhodné nastavenie interného prostredia firmy ako vhodné nastavenie procesov(ako podporiť inovácie, optimálne vyrábať,..), ako podporiť procesy vhodnými nástrojmi, ľudsky orientované(ako zavádzať zmeny, viesť ľudí,..). Preto je spolu so službou biznis developmentu odporúčané realizovať službu better management.

Mám záujem


Messages

Ak mate záujem o službu poradenstva alebo ak mate ďalšie otázky kontaktujte nás na info@ambiso.sk

Naše ďalšie služby


 • Data analysis
  Data analysis
 • Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
  Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
 • Agile & Lean
  Agile & Lean
 • Streamlining business through IT
  Streamlining business through IT
 • software development & software architecture and optimisation
  software development & software architecture and optimisation
 • Agílny vývoj softwaru
  Agílny vývoj softwaru
 • Umelá inteligencia
  Umelá inteligencia
 • Business development & Better management
  Business development & Better management