TVORIME KVALITNÝ SOFTWARE

KTORY VÁM POMÁHA

USPIEŤ

ČO ROBÍME


Umelá inteligencia

Agílny vývoj softwaru

Ako Robíme

(AMbiso DNA)


Sloboda a zodpovednosť

“Život vnímame prikrátky, aby sme robili prácu ktorá nás nebaví”, preto máme slobodu v našej práci a zároveň zodpovednosť za výsledky.

office1

Inovácie

pretože kto neinovuje ten zomiera. Preto realizujeme interne hacketony, podporujeme vznik nových spoločných (zmysluplných)firiem/startupov pracovníkov.

Samo-koordinacia

kross funkčne tími funguje v súlade s hodnotami LEAN a AGILE. Pretože správny ľudia na správnych miestach so správnym systemom práce vedia najlepšie ako sa riadiť.

Kooperácia

pretože spolupráca jednotlivcov je viac ako súčet práce jednotlivcov(dôvodom je synergia). Preto podporujeme častu výmenu informácii, podporenú nástrojmi.

Transparentnosť a úrimnosť

pretože aby sme sa zlepšovali potrebujeme vychádzať z pravdivého realného stavu. “V hustej hmle sa ťažko koordinuje auto, a zvyšuje sa pravdepodobnosť zlyhania”.

Vzdelávanie

pretože bez vzdelávania sa nemôžme zlepšovať akto sa nezlepšuje ten v konkurencii zlyhá. Preto realizujeme interné prednášky, e-learningy, konferencie a rozumne experimentujeme.

Socializácia

pretože potrebujeme vypnuť. Preto davame spoločne aktivity ako vylety, šport a hlavne to pivo : – )

Ukážky našej práce


MySkoda

Mobilná aplikácia slúžiaca pre
ovládanie automobilov ŠKODA.
Poskytuje funkcionality ako štatistky jazdy,
plánovanie cesty, mapy a mnohé ďalšie

technológie: android kotlin, iOS swift, clean architecture

ON-LINE learning

Webová a mobilná aplikácia pre
výuku cudzích jazykov

technológie: angular, ionic, node.js

Runchlng

Mobilná aplikácia slúžiaca pre
trackovanie behu, s prvkami gamifikácie


technológie: android kotlin, iOS swift

elektronickyuctovik.sk

cloud ERP web a mobilná aplikáca slúžiaca
pre podporu fungoania vnutropodnikových procesov
s modulmi ako učtovníctv, administratív, reporting, sklady,..

technológie: Ruby On Rails, javascript

noh2o

mobilná aplikáca ktorú je možné popísať
ako uber pre umytie auta. Poskytuje funkcionality
ako vyhľadanie čističa auta, rezervácia času,
platobny systém,..

technológie: android, iOS, node.js sails.js backend, aws
Preco_AMbiso3

Klienti