manažment správy IT Tag

IT operations manažment

IT operations je oblasťou IT zameranou na starostlivosť o IT infraštruktúru ktorá zabezpečuje podporu fungovania biznis procesov. IT operations je zodpovedné za: správu IT infraštruktúry - sieťových služieb, služieb OS, aplikačných internetových služieb,správu aplikácii…, support na úrovni zásahov do zdrojových kódov aplikácie sú zväčša outsorcované...