Rozvoj biznisu & Zlepšenie manažmentu

Domov / Služby / Rozvoj biznisu & Zlepšenie manažmentu

Poradenstvo pre Rozvoj biznisu


Rozvoj biznisu(Business development) je oblasťou biznisu ktorá sa zaoberá vhodným nastavením dlhodobého fungovania firmy. Hlavné oblasti ktorých sa týka sú marketing, strategický manažment, sales, finančný manažment, analytika. Charakteristický je tým že poskytuje sadu analytických modelov, pričom konkrétne rozhodnutia sú realizované na základe dohody s viacerými expertami konkrétnej firmy z relevantných oblastí. Firma je komplikovaný živý organizmus s množstvom väzieb a analytické modely pomáhaju pochopiť tento komplikovaný systém, identifikujú významné faktory úspechu a ich vzťahy, čím napomáhajú k voľbe správnych strategických rozhodnutí.


analytické modely biznis developmentu sú podkladom k strategickým rozhodnutiam o voľbe

Pre koho je poradenstvo primárne určené ?

Táto služba je primárne určená pre majiteľov firiem, riaditeľov, členov strategického manažmentu, marketérov, a ďalších ľudí zodpovedných za dlhodobú prosperitu firmy.

Vzťah medzi business developmentom a manažmentom

S biznis developmentom úzko súvisi vhodné nastavenie interného prostredia firmy ako vhodné nastavenie procesov(ako podporiť inovácie, optimálne vyrábať,..), ako podporiť procesy vhodnými nástrojmi, ľudsky orientované(ako zavádzať zmeny, viesť ľudí,..). Preto je spolu so službou biznis developmentu odporúčané realizovať službu better management.

Poradenstvo pre rozvoj biznisu


Potrebujete poradiť pri nastavení biznis modelu a stratégie. Chcete poznať odpovede na otázky ako: Aky produkt / službu by ste mail ponúkať ? Kto by mal byť mojim zákazníkom ? Ako doručiť naše produkty / službu ku zákazníkom ? Aku zvoliť reklamnú stratégiu ?

 

Chcete sa dozvedieť odpovede na tieto a mnoho ďalších súvisiacích otázok, priamo pre vašu firmu bez toho aby ste študovali množstvo informácii ?

 

V tom prípade nás môžte kontaktovať a radi vám pomôžeme. Naše odporúčania sa snažíme zdôvodňovať(PREČO, KEDY) na vedeckej báze a na základe naších skúsenosti a skúseností lídrov v odbore.

Mám záujem


Messages

Ak mate záujem o službu poradenstva alebo ak mate ďalšie otázky kontaktujte nás na info@ambiso.sk

Lepší manažment(Better management) je oblasťou moderného manažmentu ktorej cieľom je uspokojenie cieľov stakeholderov(tj. zainteresovaných ľudí ako majitelia, zákazníci, zamestnanci, dodávatelia). Tento cieľ dosahuje cez sadu odporúčaní, princípov a nástrojv pre dobré riadenie interného prostredia firmy. Better manažment:

-využíva a kombinuje existujúce poznatky manažmentu -využíva overené manažerské postupy ktoré sú aplikované vo viacerých úspešných firmách.

-Výstupom better manažmentu je sada princípov, patternov, konkrétny odporúčaných riešeni, a nástrojov overených v praxi. Tieto výstupy sú charakteristické tým, že sú :

-zdôvodnene vedecký podloženými dôkazmi

-špecifikuje kontext, tj. kedy a za akých okolnosti je vhodné/nevhodné navrhované odporúčania a nástroje aplikovať.


Vzdelávacie kurzy


[circles_gallery ids=”22288,22286″ circle_width=”130″ columns_no=”2″ hover_effect=”1|effect1″ circle_background_color=”#ffffff” text_position=”outside” title_font_size=”20″ click_action=”attachment_page”]

Poradenstvo pre zlepšenie manažmentu


Chcete poznať odpovede na otázky ako napr. Ako viesť zamestnancov? Ako zavádzať zmenu? Ako odmenovať? Ako vyberať ľudí? Ako nastaviť a riadiť znalostné, výrobné, projektové.. procesy? Ako podporiť inovácie? Ako to robia najúspešnejšie firmy? Kedy použiť/nepoužiť odporúčania ? zodpovedaných priamo pre vašu firmu ? bez toho aby ste študovali kvantum informácii?

Messages

Ak mate záujem o službu poradenstva alebo ak mate ďalšie otázky kontaktujte nás na info@ambiso.sk

Naše ďalšie služby


 • Data analysis
  Data analysis
 • Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
  Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
 • Agile & Lean
  Agile & Lean
 • Streamlining business through IT
  Streamlining business through IT
 • software development & software architecture and optimisation
  software development & software architecture and optimisation
 • Agílny vývoj softwaru
  Agílny vývoj softwaru
 • Umelá inteligencia
  Umelá inteligencia
 • Business development & Better management
  Business development & Better management