P_Change management and neuroleadership

Change management

 

Neuroleadership

Vzdelávanie change management a neuroleadership


Čo je obsahom školenia?


change management:

>základy change managementu:čo je to ? načo je to dobré? change menagement podložený vedou, aktuálne prístupy(PROSCI, kotter)..

>princípy change managementu

>change management framework:

-change management proces: role a zodpovednosti? presne postupy a odporúčania pre rôzne skupiny ľudí?

-change management toolkit: prezentácia konkrétnych nástrojov pomáhajúcich zavádzať zmenu. Tieto nástroje sú vo forme rôznych dokumentov, ktoré môže firma bezplatne využívať.

praktické univerzálne soft-skills

>motivácia: motivácia vedecky s dôrazom na SDT teóriu, motivačný model,..

>ovplyvňovanie: proces ovplyvňovania,

>rozhodovanie: vedecky prístup k rozhodovaniu, proces, hlavné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie

>coaching

>riešenie konfliktov

neuroleadership:

-základy neurovied: vybrané partie fungovania mozgu a ich praktické dopady

-SCARF model: vedecky motivačný framework vychádzajúci z poznatkov neurovied

-aplikácia znalosti neurovied pre oblasť change managementu

Aké sú hlavné prínosy tohto školenia?


>získanie znalosti:

-o zmene: pochopenie procesu zmeny, čo ovplyvňuje zmenu,..

-univerzálnych základných praktických znalosti pri práci s ľudmi(využiteľné kdekoľvek v pracovnom aj súkromnom živote) ako motivácia, rozhodovanie, ovplyvňovanie

-neuroleadershipu ako byť dobrým lídrom vychádzajúc z poznatkov mozgu

>získanie praktických zručnosti AKO konkrétne postupovať pri zavádzaní zmeny(vrátane konkrétnych pomôcok a postupov), pri práci s ľuďmi, a ako konkrétne byť dobrým lídrom.

>dôraz na vedecké zdôvodnenie PREČO veriť uvedeným poznatkom a postupovať navrhovaným postupom.

V čom je unikátnosť tohto školenia?


-dôraz na vedecké podloženie prezentovaných tvrdení

-kombinácia najnovších vedeckých znalosti z oblasti change managementu a neuroleadershipu

-praktickosť školenia: iba minimálne nutná teória kombinovaná s veľkým dôrazom na praktickosť školenia formou workshopu, kde si účastník prakticky precvičuje nadobudnuté znalosti na reálnych situáciach.

cena: 390eur/1účastník (v cene sú pomocné nástroje)

dĺžka školenia: 2dni

max počet účastníkov pre 1 školenie: 8

title