P_Business development

PORADENSTVO Business development


Aký je náš prístup pre Business development poradenstvo?


Základom nášho prístupu je sedliacky rozum v kombinácii s fungujúcimi novými a historicky overenými poznatkami, metodikami. Firma je komplikovaný živí organizmus, vychádzame zo skutočnosti že cieľová firma ma najlepšie informácie o svojom biznise a mi poznáme súbor nástrojov pomáhajúcich štrukturovať tieto komplikované informácie.

Zameranie je hlavne na oblasti ako business strategy a marketing, manažment znalosti a inovácii, systém riadenia, motivačný systém, nábor zamestnancov(inšpirovaný najlepšími ako napr. google), optimalizácia operatívnych procesov, softskills manažmentu.

title