Líder

Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)

 

počet účastníkov: min 5 – max 10

 

cena: 390eur

(uvedená cena je vrátane certifikátu v hodnote 150eur a výukových videí)

 

dátum: pozrite termíny verejných kurzov

poznámka: okrem uvedených termínov verejných kurzov ponúkame tiež tento kurz za zvýhodnených podmienok vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@ambiso.sk

Chcete vedieť ako sa stať dobrým lídrom a poznať ako úspešne zaviesť akékoľvek zmeny a to za 2 dni bez štúdia množstva (vedeckej)literatúry ? Tak práve prevás je tento kurz

Čo je obsahom kurzu?

contents

change management:

-základy change managementu:čo je to ? načo je to dobré? change menagement podložený vedou, aktuálne prístupy(PROSCI, kotter)..

-princípy change managementu

 

change management framework:

-change management proces: role a zodpovednosti? presne postupy a odporúčania pre rôzne skupiny ľudí?

-change management toolkit: prezentácia konkrétnych nástrojov pomáhajúcich zavádzať zmenu. Tieto nástroje sú vo forme rôznych dokumentov, ktoré môže firma bezplatne využívať.

 

praktické univerzálne soft-skills

-motivácia: motivácia vedecky s dôrazom na SDT teóriu, motivačný model,..

-ovplyvňovanie: proces ovplyvňovania,

-rozhodovanie: vedecky prístup k rozhodovaniu, proces, hlavné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie

-coaching

-riešenie konfliktov

 

neuroleadership:

-základy neurovied: vybrané partie fungovania mozgu a ich praktické dopady

-SCARF model: vedecky motivačný framework vychádzajúci z poznatkov neurovied

-aplikácia znalosti neurovied pre oblasť change managementu

Aké sú hlavné prínosy kurzu ?


získanie znalosti

-o zmene: pochopenie procesu zmeny, čo ovplyvňuje zmenu,..

-univerzálnych základných praktických znalosti pri práci s ľudmi(využiteľné kdekoľvek v pracovnom aj súkromnom živote) ako motivácia, rozhodovanie, ovplyvňovanie

-neuroleadershipu ako byť dobrým lídrom vychádzajúc z poznatkov mozgu

 

získanie praktických zručnosti AKO konkrétne postupovať pri zavádzaní zmeny(vrátane konkrétnych pomôcok a postupov), pri práci s ľuďmi, a ako konkrétne byť dobrým lídrom.

 

pochopenie podstaty (PREČO)získaných poznatkov zdôvodnené vedeckými výskumami z oblasti neuroleadershipu a change managementu.

Pre koho je kurz primárne určený?

Tento kurz je primárne určený pre lídrov a manažérov zodpovedných za zavádzanie zmeny

Unikátnosť kurzu

-dôraz na vedecké podloženie prezentovaných tvrdení

-kombinácia najnovších vedeckých znalosti z oblasti change managementu a neuroleadershipu

-praktickosť školenia: iba minimálne nutná teória kombinovaná s veľkým dôrazom na praktickosť školenia formou workshopu, kde si účastník prakticky precvičuje nadobudnuté znalosti na reálnych situáciach.