Lean IT

Domov / Služby / Agile & Lean / Lean IT

Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)

 

počet účastníkov: min 5 – max 10

 

cena: 480eur

 

dátum: pozri aktuálne termíny

poznámka: okrem uvedeného termínu verejného kurzu ponúkame tiež tento kurz za zvýhodnených podmienok vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@ambiso.sk

-Zefektívnenie IT procesov s využitím LEAN princípov a nástrojov

-praktické zručnosti s LEAN nástrojmi

-poznať súvislosti medzi LEAN a ďalšími metodikami.

Ide o školenie určené primárne pre ľudí pracujúcich v IT ako manažérov, teamleadrov, bežných pracovníkov obzvlášť tých pracujúcich v IT operations. LEAN IT je v súlade s ďalšími metodikami ako ITIL, PRINCE2, AGILE.
Lean IT
-Pochopiť a byť schopný identifikovať koncept plytvania

-Naučiť sa ako používať LEAN analytické nástroje:

A3 Thinking / PDCA Go Look and See (fact not emotion)

Value Stream Mapping

Kaizen (System, Process, Activity)

Standardize Work Practices

5S (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain)

Visual Workplace

-Byť schopný definovať kľúčové ukazovatele výkonnosti(KPIs) pre svoju organizáciu

-Byť schopný začať a implementovať procesy zlepšenia

-Redukovať náklady skrz elimináciu plytvania a zefektívňovaním IT infraštruktúry a procesov

-Zvýšiť produktivitu skrz zlepšenie resource manažmentu

-Zvýšiť spokojnosť zákazníkov zameraním na doručenie hodnoty.

Podrobnejšie rozpisaný kurz.

-máme skusenosti s metodikami z sw developmentu a IT operations preto vieme objasniť súvislosti medzi nimi kedy ich použiť/nepoužiť a aké su medzi nimi vzťahy.

-dôraz na praktickú časť školenia realizovanú formou workshopu, kde si účastník prakticky precvičuje získané znalosti.