Agile facilitator (agile change management)

Domov / Služby / Agile & Lean / Agile facilitator

Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)

 

počet účastníkov: min 5 – max 10

 

cena: 380eur

 

dátum: pozri na termíny aktuálnych kurzov

poznámka: okrem uvedeného termínu verejného kurzu ponúkame tiež tento kurz za zvýhodnených podmienok vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@ambiso.sk

certifikát: po absolvovaní kurzu účastník ziskáva medzinárodne uznávany certifikát Agile facilitator

Čo je obsahom kurzu?

contents

>pochopenie základných znalosti a získanie praktických zručnosti z oblasti:

change managementu, neuroleadershipu, univerzálnych znalosti práce s ľuďmi. pozri viac v change management & neuroleadership.

>agile metodiky(scrum,xp,kanban,atdd,dsdm), ktorú agilnú metodiku kedy použiť,..

>aplikácia poznatkov change managementu a neuroleadershipu do najpoužívanejšej metodiky scrum

>scrum patterns

Aké sú hlavné prínosy kurzu ?


##OBRAZOK:

>získanie znalosti:

-o zmene: pochopenie procesu zmeny, čo ovplyvňuje zmenu,..

-univerzálnych základných praktických znalosti pri práci s ľuďmi(využiteľné kdekoľvek v pracovnom aj súkromnom živote) ako motivácia, rozhodovanie, ovplyvňovanie

-neuroleadershipu ako byť dobrým lídrom vychádzajúc z poznatkov mozgu

>získanie praktických zručnosti AKO konkrétne postupovať pri zavádzaní zmeny(vrátane konkrétnych pomôcok a postupov), pri práci s ľuďmi, a ako konkrétne byť dobrým agile lídrom.

>aplikácia získaných poznatkov v kontexte agilnych praktík.

>vedieť AKO postupovať pri zavádzaní zmien(napr. zavedenie agile metodiky) agile leadrom

>pochopenie PRECO postupovať navrhovaným spôsobom.

Pre koho je kurz primárne určený?

Ide o školenie určené primárne pre ľudí ktorý už majú určitú teoretické znalosti alebo praktické skúsenosti s agile a

-chcú tieto znalosti zaviesť do praxe pričom nevedia ako to urobiť čo najefektívnejšie

-alebo sa o zavedenie agile(princípov, prípadne konkrétnej agile metodiky,..) už pokúšali avšak zavedenie zmeny v minulosti zlyhalo, alebo sa zmeny nezaviedli v požadovanom rozsahu.

pozn.v prípade ak uchádzači nemajú znalosti agile je možné školenie upraviť a doplniť o tieto poznatky.

Unikátnosť kurzu

-kombinácia najnovších vedeckých poznatkov change managementu neuroleadershipu použitých v kontexte agilných prístupov

-dôraz na praktickú časť školenia realizovanú formou workshopu, kde si účastník prakticky precvičuje získané znalosti na reálnych situáciách.