Scrum certified professional

Domov / Služby / Agile & Lean / Scrum certified professional

Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)

 

počet účastníkov: min 5 – max 10

 

cena: 470eur

(uvedená cena je vrátane certifikátu v hodnote 150eur a výukových videí)

 

dátum: xz.x.xx-ss.ss.sss

poznámka: okrem uvedeného termínu verejného kurzu ponúkame tiež tento kurz za zvýhodnených podmienok vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@ambiso.sk

 

certifikát: kurz je ukončený certifikačným testom, po ktorého úspešnom absolvovaní získava účastnik medzinárodne platný certifikát certified scrum associate

Čo je obsahom kurzu?

contents

1.Agile basis

a.Drawback of Conventional Methods and benefits of Agile Delivery

b.Process Oriented Delivery

c.Benefits of Iterative and Incremental Delivery

d.Different Agile methods like Scrum, XP, Kanban, FDD, DSDM, RUP etc

e.Information Radiators, Team Space, Osmotic Communication

f.Agile Manifesto:Four Values of Agile Manifesto, Principles of Agile Manifesto

 

2.Scrum Framework

a.Origin of Scrum Methodology

b.Characteristics of Scrum Methodology

c.Scrum Roles-Product Owner, Scrum Master, Team Member

d.Values, Principles and Practices of Scrum

e.Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospectives, Daily Scrum

f.Scrum Artifacts-Project Backlog, Sprint Backlog, Burn down Charts

g.Sequential Vs Parallel Development

h.Sprints and Characteristics of Sprints

i.Scalability of Scrum, Scrum of Scrums

j.Advantages and Disadvantages of Scrum

 

3.General Practices

a.Team Estimation Techniques, Story Points

b.Principles of Story point estimation – Wisdom of Crowd, Quickness in Estimates, Do not overestimate, Make it Fun

c.Story Point Estimation Techniques – Wideband Delphi, Affinity Estimation, Planning Poker

d.Types of User Stories

e.Differences between themes, features, epics and user stories

f.Release Planning and Planning Guidelines

g.Cumulative Flow Diagram

Aké sú hlavné prínosy kurzu ?


##OBRAZOK: