Agile IT service management

Domov / Služby / Agile & Lean / Agile IT service management

Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)

 

počet účastníkov: min 5 – max 10

 

cena: 480eur

 

dátum: dátumy pripravujeme, v prípade záujmu o kurz kontaktujte info@ambiso.sk

certifikát: absolvovanie kurzu je ukončené medzinárodne uznávaným certifikačným testom. Na úspech v teste je potrebných minimálne 65% správnych odpovedí zo 40multichoice otázok pri dĺžke trvania testu 60minút. Po úspešnom absolvovaní testu získava účastník medzinárodne uznavaný certifikát Certified Agile Service Manager (CASM)

Čo je obsahom kurzu?

contents

ITIL basic Agile DevOps LeanIT

Aké sú hlavné prínosy kurzu ?


-získanie najdôležitejších poznatkov počas jednotlivých fáz životného cyklu služby. Poznatky ako princípy, metodiky pre oblasť agile, leanIT, itil, devops. -poznať súvislosti medzi jednotlivými metodikami, a získať znalosť ako kombinovať a kedy použiť jednotlivé odporúčania -praktickú skúsenosť

Pre koho je kurz primárne určený?

Kurz je primárne určený pre service manažérov, ktorý sú zodpovedný za riadenie celého životného cyklu služby od jej návrhu, vývoja, nasadenia, udržby, správy.

Unikátnosť kurzu

-kombinácia najnovších vedeckých poznatkov change managementu neuroleadershipu použitých v kontexte agilných prístupov -dôraz na praktickú časť školenia realizovanú formou workshopu, kde si účastník prakticky precvičuje získané znalosti na reálnych situáciách.