Accredited scrum master

Domov / Služby / Agile & Lean / Accredited scrum master

Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)

 

počet účastníkov: min 5 – max 10

 

cena: 470eur

 

dátum: verejne termíny zatiaľ ni sú záväzne stanovené. V prípade záujmu nas kontaktujte o následne vám zašleme informáciu o aktuálnych plánovaných termínoch.

poznámka: okrem uvedeného termínu verejného kurzu ponúkame tiež tento kurz za zvýhodnených podmienok vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@ambiso.sk

 

certifikát: kurz je ukončený certifikačným testom, po ktoreho úspešnom absolvovaní účastník získava certifikát accredited scrum master

Čo je obsahom kurzu?

contents

1.Agile basis

a.Drawback of Conventional Methods and benefits of Agile Delivery

b.Process Oriented Delivery

c.Benefits of Iterative and Incremental Delivery

d.Different Agile methods like Scrum, XP, Kanban, FDD, DSDM, RUP etc

e.Information Radiators, Team Space, Osmotic Communication

f.Agile Manifesto:Four Values of Agile Manifesto, Principles of Agile Manifesto

 

2.Scrum Framework

a.Origin of Scrum Methodology

b.Characteristics of Scrum Methodology

c.Scrum Roles-Product Owner, Scrum Master, Team Member

d.Values, Principles and Practices of Scrum

e.Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospectives, Daily Scrum

f.Scrum Artifacts-Project Backlog, Sprint Backlog, Burn down Charts

g.Sequential Vs Parallel Development

h.Sprints and Characteristics of Sprints

i.Scalability of Scrum, Scrum of Scrums

j.Advantages and Disadvantages of Scrum

 

3.General  Practices

a.Team Estimation Techniques, Story Points

b.Principles of Story point estimation – Wisdom of Crowd, Quickness in Estimates, Do not overestimate, Make it Fun

c.Story Point Estimation Techniques – Wideband Delphi, Affinity Estimation, Planning Poker

d.Types of User Stories

e.Differences between themes, features, epics and user stories

f.Release Planning and Planning Guidelines

g.Cumulative Flow Diagram

 

4.Agile leadership and change management

Soft skills negotiation (emotional intelligence, collaboration, adaptive leadership, negotiation, conflict resolution, servant leadership)

Active listening

Assessing and incorporating community and stakeholder values

Building empowered teams

Coaching and mentoring within teams

Communications management

Leadership tools and techniques

Stakeholder management

Team motivation

Time, budget, and cost estimation

Value-based decomposition and prioritization

Facilitation methods

Agile contracting methods

Agile project accounting principles

Globalization, culture, and team diversity

Vendor management

Pre koho je kurz primárne určený?

Tento kurz je primárne určený pre team leadrov vývojových tímov