old_Personal development(programovanie mysle & zvýšenie mozgového výkonu & cerpanie energie)

Domov / Služby / Personal development

Poradenstvo pre Personal development


personal development

Pre koho je poradenstvo primárne určené ?

Táto služba je lídrov ktorý sa chcú rozvíjať, manažérov a teamleadrov ktorý chcú rozvíjať seba a svojich podriadených.

Neuro lingvistic programming(NLP) je psychoterapeuticka metódy vyvynutá programátorom, matematikom, psychiatrom. Základný princíp je v tom že každy človek ma v sebe uložené určité programy(uložené v pamäti mozgu), a na základe týchto programov koná(inštuje telo, reč,..). Cieľom NLP je odstraniť určité problémy osoby alebo dosiahnuť požadované ciele. To sa realizuje modifikáciou týchto uložených programov.   Coaching je metódou pri ktorej tréner podporuje trénovaného pre nájdenie vlastnej cesty vedúcej k dosiahnutiu zadaných cieľov. Je vedecky dokázané že myseľ(potreby, očakávania,..) je kľúčovým faktorom pre konanie človeka. Pri coachingu využíva tréner couchingove nástroje a metódy reprezentované najčastejšie vhodnými otázkami položenými v správny čas. Coachingove metódy sú vedecky podložené, existujú metódy ako napr. GROW, SMART používané pre rôzne skupiny požadovaných cieľov alebo odstranenie problémov.   Tréning mozgu vychádza z najnovšich poznatkov neurovied. Využíva rôzne nástroje a hry. Hry a nástroje sú reprezentované vo formé mozgových techník, počítačových hier, a medicínskych nástrojov. Minfulness techniky sú súborom relaxačných techník použiteľných pre každý deň pri rôznych situáciach. Ľudia prirodzene hľadajú štastie a zmysel života avšak materiálnym uspokojenim neprichádza, výsledkom je skutočnosť že ľudia neustále pracujú a nie sú štastný. Preto vznikli mindfulness techniky ktorých základom sú techniky bežne praktikované východným svetom ako rôzne druhy meditácie, joga, chi-kung, budhizmus a prispôsobujú tieto techniky pre potreby západného sveta, pričom mindfulness zdôrazňuje plne preživanie, radosť a čerpanie energie z prítmného okamžiku.

Mám záujem


Messages

Ak mate záujem o službu poradenstva alebo ak mate ďalšie otázky kontaktujte nás na info@ambiso.sk

Naše ďalšie služby


 • Data analysis
  Data analysis
 • Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
  Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
 • Agile & Lean
  Agile & Lean
 • Streamlining business through IT
  Streamlining business through IT
 • software development & software architecture and optimisation
  software development & software architecture and optimisation
 • Agílny vývoj softwaru
  Agílny vývoj softwaru
 • Umelá inteligencia
  Umelá inteligencia
 • Business development & Better management
  Business development & Better management