P_Nástroje a techniky na zefektívnenie práce

PORADENSTVO Lean manažment & growth hacking


Čo je obsahom školenia?


Našim cieľom je pomôcť zefektívňovať každodennu prácu v oblastiach ako:

>princípy a techniky:

-podpora tvorby inovácii,  zachytávanie znalosti znalosti(znalostný manažment)

-ako nájsť príčiny problémov

-ako pracovať efektívne s časom

-zvýšenie mozgového výkonu a uvolnenia ľudí pod tlakom

-ako neustále zlepšovať

-ako plánovať v podmienkach neurčitosti

-výber vhodných zamestnancov

-a mnoho dalších

k tomu vyutívame techniky ako: ishikawa, A3, kaizen, mindmap, workshop, pomodoro, value stream map, coaching, planning poker,  a ďalšie.

>Odporúčame vhodné IT nástroje na podporu podnikových procesov a uvedených princípov, techník.

Pre koho je toto školenie primárne určené?


Táto služb je určená primárne pre duševna pracujúcich pracovníkov bez ohľadu na veľkosť a oblasť pôsobnosti firmy(tj. napr. marketérov, analytikov, manažérov,..).

Ako pracujeme a cena?


Na úvodnom stretnutí(ktoré je bezplatné) urobíme rýchlu analýzu , ktorej cieľom je identifikovať oblasti v ktorých ma firma nedostatky a vieme pomôcť ich zmierniť alebo odstrániť.

Na následnych stretnutiach realizujeme poradenstvo pre identifikované oblasti. Fakturujeme za počet odkonzultovaných hodín pričom výška hodinovej sadzby je určená na vzájomnej dohode.

Poradenstvo


 

 

 

title