Dátová analýza

Dátová analýza je hĺbková analýza dát s cieľom objavenia nových znalostí (technicky reprezentovaných vo forme vzorov, pravidiel) v dátach z minulosti, medzi ktorými sú komplikované súvislosti a väzby. Tieto novo objavené znalosti sú následne podkladom k správnym rozhodnutiam v budúcnosti.

Využiť dátovú analýzu je možné prakticky v ktorejkoľvek oblasti za predpokladu že je k dispozícii dostatočný objem a kvalita dát potrebných k vyriešeniu zadanej úlohy.


Zákazkové projekty pre Dátovú analýzu


Ako pracujeme u zákazkových projektov dátovej analýzy?

Postupujeme spôsobom keď na úvodnom stretnutí zistíme biznis cieľ, popis aktuálnej situácie, transformujeme tento biznis cieľ do cieľa projektu dátovej analýzy a urobíme úvodný hrubý assesment v ktorom je cieľom identifikovať potrebné dáta k splneniu cieľa, zistiť či sú v požadovanom množstve a kvalite. Toto úvodne stretnutie je bezplatné.

V prípade záujmu o spoluprácu ďalej pokračujeme v praxi overenom procese CRISP-DM v kombinácii s Agile metodikami.

Mám záujem

Messages              V prípade ak mate záujem o túto službu, alebo ak mate otázky prosim kontajtujte nás.

Naše ďalšie služby


 • Data analysis
  Data analysis
 • Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
  Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
 • Agile & Lean
  Agile & Lean
 • Streamlining business through IT
  Streamlining business through IT
 • software development & software architecture and optimisation
  software development & software architecture and optimisation
 • Agílny vývoj softwaru
  Agílny vývoj softwaru
 • Umelá inteligencia
  Umelá inteligencia
 • Business development & Better management
  Business development & Better management