datova analytika backup

Dátová analýza

Dátová analýza je hĺbková analýza dát s cieľom objavenia nových znalostí (technicky reprezentovaných vo forme vzorov, pravidiel) v dátach z minulosti, medzi ktorými sú komplikované súvislosti a väzby. Tieto novo objavené znalosti sú následne podkladom k správnym rozhodnutiam v budúcnosti.

Využiť dátovú analýzu je možné prakticky v ktorejkoľvek oblasti za predpokladu že je k dispozícii dostatočný objem a kvalita dát potrebných k vyriešeniu zadanej úlohy.


Ako pracujeme u zákazkových projektov dátovej analýzy?

Postupujeme spôsobom keď na úvodnom stretnutí zistíme biznis cieľ, popis aktuálnej situácie, transformujeme tento biznis cieľ do cieľa projektu dátovej analýzy a urobíme úvodný hrubý assesment v ktorom je cieľom identifikovať potrebné dáta k splneniu cieľa, zistiť či sú v požadovanom množstve a kvalite. Toto úvodne stretnutie je bezplatné.

V prípade záujmu o spoluprácu ďalej pokračujeme v praxi overenom procese CRISP-DM v kombinácii s Agile metodikami.