agile

Agile NIRVANA (úspešné zavedenie a fungovanie Agile)

Prečo práve agilne riadenie? Jednou z častých (podvedomých) odpovedí je “No predsa preto, lebo agile je teraz cool. Riaďme sa scrumom alebo kanbanom a budeme úspešný.” Samozrejme je to bullshit. Pre úspešné zavedenie a fungovanie agile je potrebných viacero kľúčových aspektov, ktoré uvediem v tomto blogu. Úspešne...

Agile Manažment 1/3 (Agile Role a Manažment požiadavok v agílnych projektoch)

AGILE ROLE agilne procesy vykonávajú nasledujúce role: product owner >úlohy a zodpovednosti: hlavnou úlohou je zabezpečiť aby sa robilo to čo zákazník/koncový používatelia produktu požadujú, a to čo najefektívnejšie. konkretne teda ide o úlohy ako -správa product backlogu: pridávanie/mazanie/zmena user stories, rozdelovanie user stories na menšie,...

Agile (ako skombinovať agilné metodiky)

Agile je súbor kľúčových princípov formovaných vagile manifestesto. Agílne metodiky tvoria súbor konkrétnych postupov v súlade s agilnými princípmi. Existuje viacero agílnych metodik ako scrum, kanban, DSDM, SAFE, open up, crystal clear,.. technicky orientované ATDD, DDD, XP,...

Sekvenčné vs agilne projektové riadenie

Historický kontext agile Prve formálne metodiky projektového riadenia vznikali v obdobi industrializácie(typicky “hmotné” orientované odvetvia ako stavebníctvo, strojníctvo, poľnohospodárstvo). Išlo o sekvenčne projektové riadenie a pre tento typ odvetví je sekvenčne riadenie stále najelpšou voľbou(príkladom sekvenčných metodík je napr. PRINCE2, PMI). -Postupne začal rozvoj automatizácie a informatizácie...