Sekvenčné vs agilne projektové riadenie

Historický kontext agile Prve formálne metodiky projektového riadenia vznikali v obdobi industrializácie(typicky “hmotné” orientované odvetvia ako stavebníctvo, strojníctvo, poľnohospodárstvo). Išlo o sekvenčne projektové riadenie a pre tento typ odvetví je sekvenčne riadenie stále najelpšou voľbou(príkladom sekvenčných metodík je napr. PRINCE2, PMI). -Postupne začal rozvoj automatizácie a informatizácie...