Agile (ako skombinovať agilné metodiky)

Agile je súbor kľúčových princípov formovaných vagile manifestesto. Agílne metodiky tvoria súbor konkrétnych postupov v súlade s agilnými princípmi. Existuje viacero agílnych metodik ako scrum, kanban, DSDM, SAFE, open up, crystal clear,.. technicky orientované ATDD, DDD, XP,… Agilny manažment je vhodný pre riadenie komplikovaných projektov s relatívne vysokou mierou neistoty a zmien. Prečo je agilne riadenie vhodné pre riadenie znalostne orientovaných úloh je zdôvodnené v sekvenčne vs agilne riadenie

Agilny manažment má svoje korene v IT(sw development, maintenance, it operations) kde v súčasnosti predstavuje najvhodnejšiu formu riadenia kreatívnych a komplikovaných projektov. Avšak treba zdôrazniť že Agile princípy a vybrané agílne metodiky je vhodné zaviest v akýchkolvek(nielen IT) ďalších oblastiach kde je vysoký stupeň komplexity, neistoty, zmien a kde je pozadované kreatívne riesenie problémov(typicky napr. marketing).

ako kombinovať agílne metodiky

Môj prístup vychádza z optimánej kombinácie existujúcich agílnych metodík (prevážne zo scrumu, kanbanu, avšak ovplivnený ďalšími metodikami ako DSDM, LEAN, ..) . Táto optimálna kombinácia agilnych metodik je formované do agilného PDCA procesu( jednotlivé fázy procesu su detailnejšie rozobrané v samostatných blogoch):

#obr

marek malý

marek.maly@ambiso.sk

Like helping people, Business & IT, research & innovations, nature, travelling, sports(bike, mountaineering, ..)

No Comments

Post a Comment