Agile NIRVANA (úspešné zavedenie a fungovanie Agile)

Prečo práve agilne riadenie?
Jednou z častých (podvedomých) odpovedí je “No predsa preto, lebo agile je teraz cool. Riaďme sa scrumom alebo kanbanom a budeme úspešný.” Samozrejme je to bullshit. Pre úspešné zavedenie a fungovanie agile je potrebných viacero kľúčových aspektov, ktoré uvediem v tomto blogu.

Úspešne zavedenie agile

Pre úspešne zavedenie agile je kľúčový change management. Medzi kľúčové piliere úspešného change manažmentu patrí:
pochopenie riešenia
Ak chceme dosiahnuť akúkoľvek zmenu základom je najprv pochopiť túto zmenu(problém a príčiny, výhody/nevýhody možných riešení, navrhované riešenie). Dôležitým aspektom pochopenia je poznať odpovede na otázky typu PREČO. Pokial sa nestotoznujeme s odpoveďami na PREČO potom ma zmysel nad hladanim ineho lepsieho riesenia ktore viac sedi nasim potrebam. Nedostatné porozumenie vedie k zlej implementácii.
S tym súvisi aj znalosť alternatívnych riešení voči agile. Jednou z najznámejších je sekvenčne projektové riadenie. Pre pochopenie rozdielov medzi sekvenčnym a agilnym projektovým riadením, pochopenie ich historickému kontextu(aby sme neopakovali chyby z minulosti) odporúčam prečitať agine vs sekvenčne projektové riadenie.
ľudské potreby
Jednou z významných ľudských potrieb v kontexte implementácie zmeny je autonómia.
ak sa pracovnik nepodieľa na najdeni riešenia ma prirodzenú tendenciu zamietnuť navrhované riešenie, obzvlášť u netriviálnych riešení ktoré sú kompromisom najlepšieho pomeru prínosov a nedostatkov. Človek má vtedy prirodzene tendenciu sa zamerať na nedostatky, (dochádza najčastejšie k aktivácii bayesov kotvenia, prvého dojmu, zovšeobecnovania) a výstupom je zamietnutie celého riešenia (viac o nedokonalostiach mozgu v psychologii rozhodovania).
ďalšie princípy a konkrétne techniky change manažmentu podrobnejšie rozobrané v cykle blogov o change managemente

Úspešné fungovanie agile

Pre úspešné fungovanie agilného prístupu sú potrebné 4 základné piliere:

1.agile leadership a projektový manažment vhodné využívať poznatky neuroleadershipu, coaching/mentoring, motivačný systém(potreby a motivácia,gamifikácia), riešenie konfliktov, tímová dynamika, change management

2.agilna firemna kultúra: vhodne nastavené znalostné a inovačné procesy, firemné hodnoty(nepísané pravidlá napr. ak líder prikazuje presnosť a sam neustále mešká tak tím postupne prestáva veriť jeho tvrdeniam a členovia tímu prepnú svoju pozornosť skôr na dosahovanie osobných cieľov.

3.kvalitný agilný(crossfunctional) tím: vyšpecifikovanie požadovaného profilu pracovníkov na dopytované roly(preferovaný sú crossfunctional pracovníci, dobry sales tim,..), výber vhodných pracovníkov

4.agilné procesy: agilne princípy podporené agilnými procesmi. voľba vhodnej agilnej metodiky/agilnych metodik a ich správna kombinácia.

Pri zlihaní ktoréhokoľvek z týchto pilierov nebude využitý plný potencial agile.

Tags:

marek malý

marek.maly@ambiso.sk

Like helping people, Business & IT, research & innovations, nature, travelling, sports(bike, mountaineering, ..)

No Comments

Post a Comment