Agile & Lean

Agile je súborom princípov uplatňovaných v prostredí s relatívne vysokým stupňom neurčitosti. Tieto princípy sú reprezentované vo viacerých metodikách ako napr. SCRUM, KANBAN, LEAN, DSDM, XP,DSDM.

SCRUM je jednou z agílnych metód ktorá bola vyvynutá z dôvodu vysokeho počtu zlyhania softwarových projektov využivajúcich klasický sekvenčný prístup známi z manuálnej výroby(pri softwarovom vývoji ho reprezentuje metodika RUP).Scrum definuje sadu procesov a artefaktov. Bola vyvynutá pre efektívnu prácu pri vývoji softwáru, avšak v súčastnosti ma omnoho rozsiahlejšie uplatnenie.

Agile leadership je aplikovanie leadershipu do oblasti agilného riadenia projektov. V oblasti agile leadershipu sú odporúčania na základe najnovších vedeckých poznatkov z oblasti change managementu, neurovied, a leadershipu aplikovaných do agilného prostredia.

DevOps sa zaoberá zlepšovaním prechodu poskytovanej služby prechádzajúcej medzi software development a IT operations. Zdôrazňuje komunikáciu, kolaboráciu, integráciu, automatizáciu. Zlepšenie tohto prechodu má za dôsledok zlepšenie návrhu, vývoja, nasadenia, spravy IT služby.

Continuous Delivery je oblasťou softwarového inžinierstva s cieľom vyprodukovať a nasadiť software v krátkych cykloch a v požadovanej kvalite. K dosiahnutiu tohto cieľa sú potrebné techniky automatizovaného testovania a integrácie(continuous delivery).

Agile IT service manažment sa zaoberá zavedením Agilných princípov do riadenie IT služieb(ITSM). viac o agile v agile manažmente


Vzdelávacie kurzy


Software development

teams

(teamleaders, programmers, testers, UX & graphics)

[circles_gallery ids=”22926,22941″ circle_width=”130″ columns_no=”2″ hover_effect=”1|effect1″ circle_background_color=”#ffffff” text_position=”outside” title_font_size=”20″ click_action=”attachment_page”]

[circles_gallery ids=”22944,22945″ circle_width=”130″ columns_no=”2″ hover_effect=”1|effect1″ circle_background_color=”#ffffff” text_position=”outside” title_font_size=”20″ click_action=”attachment_page”]


IT Operation

teams

(incident / problem / change management teams: teamleaders, admins, architects)

[circles_gallery ids=”22953″ circle_width=”130″ columns_no=”2″ hover_effect=”1|effect1″ circle_background_color=”#ffffff” text_position=”outside” title_font_size=”20″ click_action=”attachment_page”]


IT service management
for IT service managers

[circles_gallery ids=”22288,22286″ circle_width=”130″ columns_no=”2″ hover_effect=”1|effect1″ circle_background_color=”#ffffff” text_position=”outside” title_font_size=”20″ click_action=”attachment_page”]

Poradenstvo


Chcete sa poradiť ako čo najefektívnejšie zaviesť agile a zvolenú metodiku priamo pre vašu firmu? Pokúšali ste sa zaviesť agile a niektorú z agílnych metodík no stále sa nezlepšujete? Chcete poznať ako čo najlepšie viesť váš konkrétny tím?

 

Chcete sa poradiť ako vo vašej firme optimálne riadiť celý živorný cyklus služby od vývoja cez nasadenie a jej správu v IT operations ? Chcete zefektívniť spoluprácu medzi development a IT operations tímamy? Chcete zautomatizovať development a operations procesy?

Messages

Ak mate záujem o službu poradenstva alebo ak mate ďalšie otázky kontaktujte nás na info@ambiso.sk

Naše ďalšie služby


 • Data analysis
  Data analysis
 • Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
  Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)
 • Agile & Lean
  Agile & Lean
 • Streamlining business through IT
  Streamlining business through IT
 • software development & software architecture and optimisation
  software development & software architecture and optimisation
 • Agílny vývoj softwaru
  Agílny vývoj softwaru
 • Umelá inteligencia
  Umelá inteligencia
 • Business development & Better management
  Business development & Better management