DevOps sa zaoberá zlepšovaním prechodu poskytovanej služby prechádzajúcej medzi software development a IT operations. Zdôrazňuje komunikáciu, kolaboráciu, integráciu, automatizáciu. Zlepšenie tohto prechodu má za dôsledok zlepšenie návrhu, vývoja, nasadenia, spravy IT služby.

Continuous Delivery je oblasťou softwarového inžinierstva s cieľom vyprodukovať a nasadiť software v krátkych cykloch a v požadovanej kvalite. K dosiahnutiu tohto cieľa sú potrebné techniky automatizovaného testovania a integrácie(continuous delivery).

Agile IT service manažment sa zaoberá zavedením Agilných princípov do riadenie IT služieb(ITSM). viac o agile v agile manažmente


Vzdelávacie kurzy


Čo je obsahom kurzu?

contents

automatizácia IT infraštruktúry a software development procesov:

-Continuous integration(jenkins)

-monitoring infrastructure(nagios, zabbix)

-infrastructure as a code- scripting deployment and configuration IT infrastructure(Chef, Docker)

 

agile princípy a procesy:

-komunikácia, zdieľanie znalosti, zodpovednosť, cross functionalita

Aké sú hlavné prínosy kurzu ?


-automatizácia IT infraštruktúry a výhody z toho plynúce ako: skrátenie času potrebného na inštaláciu a nastavenie IT systémov, znížená chybovosť, zvýšená stabilita.

-znalosť agílnych princípov a procesov.

-crossfunctionalita medzi development a operations tímami prínosy z toho plynúce ako: zdieľanie know-how ktoré vedie k zníženie rizika zlyhania služby v prípade nedostupnosti ľudských zdrojov, rýchlejšie nájdenie problémov vrátane ich príčin

ako zníženie chybovosti z dôvodu ľudského faktora, zvýšenie stability systému

Pre koho je kurz primárne určený?

Pracovníkom softwarového vývoja(tj. hlavne programátorom) a pracovníkom správy IT, ktorý chcú zefektívniť svoju prácu a zlepšiť vzájomnú spoluprácu.

Unikátnosť kurzu

silny doraz na praktickú stránku

posyktnutnie výukových videí pomáhajúcich nastaviť nástroje

Podrobnejšie informácie o kurze


Dĺžka trvania kurzu: 2 pracovné dni(16hodín)


počet účastníkov: min 5 – max 10


cena: 470eur

(uvedená cena je vrátane certifikátu v hodnote 150eur a výukových videí)


certifikát: kurz je ukončený certifikačným testom, ktorý pozostáva zo 40 otázok a trvá 60minút, na získanie certifikátu je potrebných minimálne 65%.

Po úspešnom zvládnuti testu účastník získava medzinárodne platný certifikát devops foundation.


Termíny verejných školení

Bratislava       Košice           Brno          Praha


15.6.2015      20.6.2015      30.6.2015      3.7.2015


 

Súkromné firemné školenie

Okrem uvedených verejných termímov ponúkame tiež tento kurz za zvýhodnených podmienok vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka. Pre viac informácii nás kontaktujte na info@ambiso.sk

Messages

Ak mate záujem o tento kurz, alebo ak mate otázky kontaktujte nás na info@ambiso.sk

Poradenstvo


Chcete optimálne riadiť celý živorný cyklus služby od vývoja cez nasadenie a jej správu v IT operations ? Chcete zefektívniť spoluprácu medzi development a IT operations tímamy? Chcete zautomatizovať development a operations procesy?

Naše ďalšie služby


Agílny vývoj softwaru

Data analysis

Leader (Change management & Neuroleadership & Personal development)

Agile & Lean

Streamlining business through IT

Section 1

Empty section. Edit page to add content here.

Section 2

Empty section. Edit page to add content here.