Praktické vzdelávanie

Termíny aktuálnych kurzov

[circles_gallery ids=”22926″ circle_width=”75″ hover_effect=”1|effect1″]

               Dátum                 Názov kurzu                                                                     Cena


22-23

júl

Agile certified professional

miesto: Bratislava

470 eur

[ARForms_popup id=”102″ shortcode_type=”popup” type=”button” position=”top” desc=”Objednať” width=”800″ height=”540″ angle=”0″ bgcolor=”#93979d” txtcolor=”#ffffff”]

22-23

september

470 eur

[ARForms_popup id=”103″ shortcode_type=”popup” type=”button” position=”top” desc=”Objednať” width=”800″ height=”540″ angle=”0″ bgcolor=”#93979d” txtcolor=”#ffffff”]

[circles_gallery ids=”22288″ circle_width=”75″ hover_effect=”1|effect1″]

               Dátum                 Názov kurzu                                                                     Cena


24-25

júl

470 eur

[ARForms_popup id=”101″ shortcode_type=”popup” type=”button” position=”top” desc=”Objednať” width=”800″ height=”540″ angle=”0″ bgcolor=”#93979d” txtcolor=”#ffffff”]

24-25

september

470 eur

[ARForms_popup id=”104″ shortcode_type=”popup” type=”button” position=”top” desc=”Objednať” width=”800″ height=”540″ angle=”0″ bgcolor=”#93979d” txtcolor=”#ffffff”]

Kedy ma vzdelávanie prínos?

Výstupom vzdelávania by malo byť zavedenie niejakej zmeny. Aby došlo k zmene potrebuje človek:

-pochopiť a prijať tvrdenie, porovnať ho so svojími predchádzajucími skusenosťami a zodpovedať mnoho ďalších otázok ako to prispieva k uspokojeniu mojich potrieb, potrieb kolektívu?… (tento proces je na neurobiologickej úrovni reprezentovaný preusporiadaním neuronovej siete mozgu)

-samotné pochopenie k zmene nepostačuje. Človek ma prirodzené averziu(niekto väčšiu iní menšiu) voči akejkoľvek zmene pretože zmena znamená “vystupenie z komfortnej zóny” a preto zmena berie mozgu omnoho viac energie ako aplikovanie zvykov. Najlepším spôsobom ako znížiť averziu voči zmene a tým zvýšiť úspech zavedenia zmeny je jej prakticke vyskúšanie.

Náš prístup k vzdelávaniu a naša unikátnosť

Náš prístup k vzdelávaniu staviame na 2 základných pilieroch:

1.Pochopenie: zodpovedať otázky ČO?  AKO?  PREČO?   KEDY?

Väčšina vzdelávani sa zameriava na ČO a AKO. V praxi však nastáva mnoho problémov kedy je potrebné mierne modifikovať postup AKO. A preto nepochopením PREČO a KEDY môžu paradoxne dané odporúčania zo školenia pôsobiť v určitych prípadoch zhoršením situácie.

Snažíme sa účastníkov podnecovať k používaniu zdravého sedliackého rozumu a tým podnecovať dialóg, spochybňovanie našich tvrdení, čo v konečnom dôsledku vedie k hĺbšiemu pochopeniu podstaty veci.

A preto naše tvrdenia(ČO) sa snažíme podkladať na základe vedeckých výskumov a praktických skúseností overených na väčšom počte subjektov úspešných subjektov(PREČO, AKO), s uvedením KEDY majú odporúčania význam (tj. uvedenie podmienok, a kontextu kedy odporúčanie funguje/nefunguje).

2.Praktickosť: Vieme že čisto teoretické školenia sú k ničomu pretože k zavedeniu zmeny je potrebné okrem pochopenie odporúčania tiež prax ktora značne prispieva k vystúpeniu z komfortnej zóny, preto pri naších kurzch dávamé vysoký dôraz na prakticke vyskúšanie získaných znalostí.