P_IT strategy & governance prakticky

O čom je táto služba?


>IT strategy frameworky:

-ITIL service strategy

-COBIT

>BISL, ITIL basic

>nástroje: odporúčanie IT nástrojov podporujúcich biznis procesy

Aké sú hlavné prínosy služby?


-identifikácia IT procesov a ich namapovanie na podporné biznis procesy

-optimalizácia IT procesov

-poradenstvo pri voľbe vhodných IT nástrojov podporujúcich biznis procesy

-IT risk manažment